Ekholt Fysioterapi

Fysioterapeut Mirjam Håland Moe

Mirjam har jobbet som fysioterapeut siden 1990. Hun har spesialkompetanse i lymfødembehandling. Jobber også mye med rehabilitering av kreft pasienter samt rehabilitering av ortopediske og nevrologiske skader. Hun har også treningsgrupper for artrose pasienter, og er utdannet Aktiv-A instruktør ("Aktiv med artrose").

Refusjonsrett

Mirjam har refusjonsavtale med HELFO.