Ekholt Fysioterapi

Ekholt Fysioterapi
Ole Reidar Johansen

Manuellterapeut Ole Reidar Johansen

Manuellterapeut

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med spesialisering på nerve, muskel- og skjelettapparatet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte.

 • Mastergrad i manuellterapi fra The University of Western Australia.
 • Bachelorgrad i fysioterapi fra Fontys Hogeschool i Nederland.
 • Manuellterapi er en spesialisering på muskel- og skjelettproblematikk.
 • Henvisningsrett; Kan henvise til spesialisthelsetjenesten.
 • Rekvisisjonsrett; Kan rekvirere radiologiskeundersøkelser.
 • Sykemeldingsrett; Kan sykemelde inntil 12 uker.

Refusjonsrett

Ole har refusjonsavtale med HELFO. De mest vanlige prisene er som følger:

 • Undersøkelse 359 kr.
 • Behandling 237 kr.

NB: Jeg har en lang venteliste og må prioritere hardt samt begrense antallet konsultasjoner. Nyopererte, akutte / nyoppståtte, ultralydundersøkelse og liknende prioriteres. Andre langvarige problemer er det lite sannsynlig at jeg kan ta inn.

Ultralyddiagnostikk

Ultralyd

Muskel-/skjelettultralyd egner seg meget godt til å vurdere om det er skader i bevegelsesapparatet. I flere tilfeller er ultralyd en bedre egnet undersøkelse enn MR bilder, i andre tilfeller kan det være en viktig tilleggsundersøkelse. Det kan bidra til riktigere behandling, bedre råd og eventuelt raskere og bedre henvisninger videre.

Avbestille eller endre timeavtale

Avtaler som ikke blir avlyst innen kl 16 dagen før vil bli belastet kunden uansett årsak.

Det fakturerte beløpet vil inkludere det du ville fått dekket av HELFO.

Enten ring eller send navn og tidspunkt for avtalen du har via SMS / e-post. Det er ikke noe problem om du avbestiller med SMS eller e-post (også på søndag).

Pr. 2022 er beløpet for en ikke avbestilt time på Kr 422.

Det anbefales at du legger avtalen inn i kalenderen på telefonen din og / eller skriver den ned på en papir kalender.

Kontaktinformasjon

 • Send meg helst en SMS på 930 22 630.
 • Jeg er opptatt med pasienter hele dagen så jeg tar ikke i mot telefonsamtaler.
 • Ikke ring fellesnummeret til Ekholt Fysioterapi for å få tak i meg.
 • Du kan sende mail til Manuellterapeut Ole Reidar Johansen på Digipost