Ekholt Fysioterapi

Manuellterapeut Ole Reidar Johansen

Ole har jobbet som fysioterapeut siden 1999 og som manuellterapeut siden 2010. Manuellterapeuter er fysioterapeuter med spesialistkompetanse på muskel- og skjelett problematikk. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte.

Refusjonsrett

Ole har refusjonsavtale med HELFO. De mest vanlige prisene er som følger:

NB: Jeg har en lang venteliste og må prioritere hardt samt begrense antallet konsultasjoner. Nyopererte, akutte / nyoppståtte, ultralydundersøkelse og liknende prioriteres. Andre langvarige problemer er det lite sannsynlig at jeg kan ta inn.

Ultralyd

Ultralyddiagnostikk

Muskel-/skjelettultralyd egner seg godt til å vurdere om det er skader i bevegelsesapparatet. I mange tilfeller er ultralyd en bedre egnet undersøkelse enn MR bilder, i andre tilfeller kan det være en viktig tilleggsundersøkelse. Det kan bidra til bedre råd, riktigere behandling og eventuelt raskere og mer treffsikre henvisninger videre.

Avbestille eller endre timeavtale

Avtaler som ikke blir avlyst innen kl 16 dagen før vil bli belastet kunden uansett årsak.

Det fakturerte beløpet vil inkludere det du ville fått dekket av HELFO.

Enten ring eller send navn og tidspunkt for avtalen du har via SMS / e-post. Det er ikke noe problem om du avbestiller med SMS eller e-post (også på søndag).

Pr. 2024 er beløpet for en ikke avbestilt time på Kr 450.

Det anbefales at du legger avtalen inn i kalenderen på telefonen din og / eller skriver den ned på en papir kalender.

Kontaktinformasjon

  • Send meg helst en SMS på 930 22 630.
  • Jeg er opptatt med pasienter stort sett hele dagen så jeg tar ikke i mot telefonsamtaler.
  • Ikke ring fellesnummeret til Ekholt Fysioterapi for å få tak i meg.

Ifølge personvernreglene (GDPR), er det generelt ikke anbefalt å sende sensitive personopplysninger som helseinformasjon over SMS, fordi det ikke er en særlig sikker kommunikasjonsform. Men hvis du som pasient velger å sende slik info selv, er det ditt eget valg. Dersom du skal sende sensitive opplysninger så kan du sende til "Manuellterapeut Ole Reidar Johansen" på Digipost.